For at Modum fortsatt skal være et trygt og godt sted å bo, ønsker vi en samfunnsutvikling som baseres på bærekraftige løsninger. Vi vil begynne endringene nå, og alle kan bidra!   Se program